מות ההיררכיה? או השבתה למקומה הנכון?

המנהלים הם האחראים בחברה, שהתוצאה תתקיים ומכאן יש להם כוח ועליונות, אולם כאשר העבודה הופכת להיברידית, היא חושפת את התלות של המנהלים בעובדים, הם לא יכולים לדאוג לתוצאות מבלי העובדים. ואני כותבת 'חושפת' מכיוון שהאמת היא שגם כשהעובדים במשרד, המנהלים תלויים בהם באופן זהה, המעבר לעבודה מהבית רק חשף את העדר השליטה של המנהלים.

מנהלים מאבדים שליטה?
כשהשליטה נוזלת מידינו אנו יכולים לעשות שני דברים: לאחוז בה חזק יותר או לחפש דרך חדשה שלא ראינו קודם. הכנו לכם את 4 האלמנטים הקריטיים לניהול היברידי, הם מייצגים את ה'איך' צריך לנהל.