תרבות ארגונית תעזור לכם לשמור על העובדים שלכם

Brooke Weddle: שמצוטטת במאמר של מקינזי    Culture in the hybrid workplace טוענת שארגונים עם תרבות ארגונית בריאה מייצרים רווחיות גדולה פי 3 מארגונים אחרים, לעומת ארגונים עם תרבות ארגונית פחות בריאה. וגם הפוך- 70% מהיכולת להצליח בטרנספורמציות ארגוניות- עבודה היברידית למשל, נכשלות, הרבה בעיקר האתגרים הקשורים בחיבור בין האנשים לתרבות הארגונית.
עד הקורונה בהרבה ארגונים, עיקר העיסוק של תרבות ארגונית הייתה בכך שהעבודה תעשה.
בתקופה הנוכחית, בעקבות שינויים גדולים מאד שקרו, קורים ועוד יקרו בעולם העבודה ובעולמם של האנשים הדגש עבר לעובדים ולwell being-  שלהם.  יש יותר מקום לשיח רגשי  ומבחינתם של העובדים מקום עבודה צריך לאפשר שיח שכזה כדי שיוכלו לבטא את עצמם ולהביא לידי ביטוי את הצרכים שלהם. תרבות ארגונית "מעודכנת" צריכה להכיל ערכים שתומכים ונותנים ביטוי לאדם /עובד וליכולתו להביא את עצמו בצורה מלאה והקשבה לדאגות ולחששות שלו.